Wat houdt de AVG in?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen en verplicht organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en Gegevensbescherming aan te scherpen. De AVG is zowel van toepassing op organisaties die in de EU gevestigd zijn als op organisaties die, ongeacht hun vestigingsplaats, goederen en diensten in de EU aanbieden of die het gedrag van personen in de EU monitoren. Het toezicht op de naleving van de verordening begint op 25 mei 2018.

Welke gegevens slaat Am-B-Care op

Uw persoonlijke gegevens, die u ons ter hand stelt ten behoeve van de opbouw van uw medisch dossier. Deze omvatten uw BSN nummer, geboorte datum, uw adres, telefoonnummer en email adres. Verder de genoteerde lichamelijke klachten waar u voor komt en de therapie omtrent deze klachten.

Wie kan uw gegevens inzien?

Uw gegevens worden alleen gebruikt door A. Zwart-Schouten, uw therapeut en eigenaar van Am-B-Care. Deze gegevens worden beschermd door een wachtwoord op de pc zelf, en een wachtwoord in het programma waar uw EPD wordt opgeslagen. Het programma waarin de EPD’s worden opgeslagen gebeurd uitsluitend op de PC zelf en niet in de cloud. De PC is beveiligd met een Firewall en de WIFI is beschermd met een wachtwoord.

Gebruik van uw gegevens

Uw email en telefoonnummer worden uitsluitend gebruikt door A. Zwart-Schouten zelf om contact op te nemen met u persoonlijk. Voor de email geld dat dit alleen via een-op-een berichten gebeurd. Sommige persoonsgegevens worden verplicht gedeeld met een controlerende instantie PREM teneinde de kwaliteit van de geleverde zorg te testen. Er worden door deze organisatie maatregelen getroffen om minimaal benodigde gegevens te toetsen en te beveiligen.

Am-B-Care zou dit liever niet willen maar wordt verplicht door zorgverzekeraars hieraan mee te werken. Mocht Am-B-Care besluiten dit niet te doen, dan wordt de fysiotherapie niet meer vergoed en zou u zelf alle behandelingen moeten betalen. Graag vraag ik dan ook uw begrip hiervoor. Mocht u expliciet bezwaar hebben hiertegen, geef dit dan aan bij A. Zwart-Schouten.